Nanjing E 
  4F., No.337, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.) +886 2-2717-7707
Song-Gao 
  No. 16, Song-Gao Rd., Taipei 110, Taiwan(R.O.C.) +886 2-2758-1123
HSINCHU TAROKO MALL Branch 
  B1F., No.91-2, Nanya St., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan (R.O.C.) +886 3-535-5775

TAICHUNG TAROKO MALL Branch 
  +886 4-2229-6665